typescript extension methods

Typescript ile extension method nasıl yazılır.

let x: number = 5.5;

let rounded = Math.round(x);

böyle yazmaktan sıkıldıysanız.

let rounded = x.extRound(); 

şeklinde yazmak isterseniz.

 

extensions.ts adlı bir dosya açalım

 

 

interface Number {

    extRound: () => number;

}

Number.prototype.extRound = function(): number {

    return Math.round(this);

}

calculator.ts dosyasında söyle kullanalım

 

 

import "./extensions";

export class calculator {

 public   roundedVal(): number {
   let test = 5.5;
   return test.extRound();
 }

}

Tabiki burada extension methodlar yazarken dikkat edilmesi gereken, methodlara mutlaka unique bir isim vermeniz. aksi takdirde kullandığınız diğer library’lerden aynı isimli methodları ezme ihtimaliniz var. bu yüzden ben methodun başına ext koydum.

nodejs event-driven non-blocking I/O

nodejs muhteşem dimi ?

acayip kavramları hayatımıza getirmiş gibi gözüküyor?

öncelikli olarak ben nodejs’i seviyorum ve kullanıyorum. ama pazarlanmasını pek sevmedim o yüzden, pazarlanmasında öne çıkan şeyleri aşağıda eleştireceğim.

olaya biraz derinlemesine bakalım.

I/O

öncelikli olarak bir  var socket= createSocket(…..) açtığımızı düşünelim

işletim sistemlerinde 3 türlü I/O mekanızması vardır .

a) blocking I/O mode

int size= read(socket,…) dediğimizde socket’te data yoksa, gelinceye kadar program bekler

b) non/blocking I/O mode

int size=read(socket,…) dediğimizde method hemen geri döner, veri varsa size >0 olur yoksa size=0 olur.

c) Async I/O

read(soket, $callback) mantığı ile çalışır. yani sokete veri geldiğinde $callback methodunu çağır ile çalışır.

gördüğünüz gibi  node.js kullandığı model c modelidir.

node.js async IO yapmak için https://github.com/libuv/libuv projesini geliştirmiş . bu projenin feature kısmında zaten “epoll,kqueue …..” gibi şeyleri gördünüzde async I/O görürsünüz.

yani işletim sistemleri (linux,bsd,windows) zaten bu üç modelide çok eskiden beridir destekliyorlar. bayağı eski hemde

yoksa apache,nginx, IIS ve ismini sayamadığım müthiş performanslı çalışan web serverları yazmak mümkün olmazdı.

yani yeni bir şey yok.

Event-driven

event-driven zaten çok eski bir fikir.  “event-driven architecture” diye geçer. bu fikir üzerine inşa edilmiş bir sürü şey var.

yine yeni bir şey yok.

velhasılı kelam, node.js bir “javascript ecosystem” yaratmak için güzel bir başlangıç noktası olmuştur.  ama müthiş bir backend programlama dilimi  acaba, pek emin değilim.

yani hayatımıza yeni kavramlar falan getirmedi. hepsi zaten kullandığımız şeylerdi.

hakkınıda çok yemeyeyim, ben seviyorum nodejs’i

 

 

 

 

 

raspberrypi gpio examples with c – part5- gpio-events

lets talk about gpio  events.

bcm2835 arm peripherals document  explains that, there as some registers for detecting events. page 97-99

GPIO Rising Edge Detect Enable Registers (GPRENn)

GPIO Falling Edge Detect Enable Registers (GPRENn)

GPIO High Detect Enable Registers (GPHENn)

GPIO Low Detect Enable Registers (GPLENn)

GPIO Asynchronous Falling Edge Detect Enable Registers (GPAFENn)

GPIO Asynchronous rising Edge Detect Enable Registers (GPARENn)

these above registers are used to set which pin you want to detect.enable  pin bit 1,disable for pin bit 0.

at the end, when an event occurs, you can get it from below register related pin. if it is 1 than you got the event. writing 1 to the related pin clears event.

GPIO Event Detect Status Registers (GPEDSn)

Note: default raspian kernels have gpio driver enabled, and this gpio driver catch’s interrupts.when event occurs also it generates interrupts, before you can see event from register, interrupt handler reads event and clears register. if you want to detect event, you must disable  interrupts, or driver.

you can use my compiled kernel. kernel.img.tar.gz

prepare your circuit as below

gpio event circuit

gpio event circuit

 

and here is the code event_pull.c

have a nice day.

 

next article we will talk about raspberry pi mini uart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raspberrypi gpio examples with c – part4- pull up/down

hi, again.

when you put a pin to mode INPUT.  you can set pull up/down registers.

because when you booted raspberry pi ,all gpio’s have default PULL UP or PULL DOWN registers. previus article sample is working because when we put pin to INPUT, it’is LOW. if you use another pin that is HIGH it will not work.

look at below picture. it is taken from bcm2835 sheet page 102

raspberry pi pull up/down

raspberry pi pull up/down

now changing pull up/down

in document page 91, I have taken this address’s

0x 7E20 0094  GPIO Pin Pull-up/down Enable 32

0x 7E20 0098 GPIO Pin Pull-up/down Enable Clock 0

0x 7E20 009C GPPUDCLK1 GPIO Pin Pull-up/down Enable Clock 1

 
#define PERIPHERALS_GPIO_PULL_PHYSICAL (0x94/sizeof(int))
#define PERIPHERALS_GPIO_PULL_CLOCK_PHYSICAL (0x98/sizeof(int))

as you see we defined two address, why ?

because we will set PULL value to PERIPHERALS_GPIO_PULL_PHYSICAL address

and pin value to PERIPHERALS_GPIO_PULL_CLOCK_PHYSICAL address.

but procedure of changing pull value is more than this.

from document:

1. Write to GPPUD to set the required control signal (i.e. Pull-up or Pull-Down or neither
to remove the current Pull-up/down)
2. Wait 150 cycles – this provides the required set-up time for the control signal
3. Write to GPPUDCLK0/1 to clock the control signal into the GPIO pads you wish to
modify – NOTE only the pads which receive a clock will be modified, all others will
retain their previous state.
4. Wait 150 cycles – this provides the required hold time for the control signal
5. Write to GPPUD to remove the control signal
6. Write to GPPUDCLK0/1 to remove the clock

lets start:

write correct bit values to (gpio+PERIPHERALS_GPIO_PULL_PHYSICAL)

correct values:

00 = Off – disable pull-up/down
01 = Enable Pull Down control
10 = Enable Pull Up control

then

wait 5 microseconds

then

set correct pin bit to 1 at (gpio+PERIPHERALS_GPIO_PULL_CLOCK_PHYSICAL) adress

then

wait 5 microsecond

then

write zero to (gpio+PERIPHERALS_GPIO_PULL_PHYSICAL) address

then

wait 5 microsecond

then

write (gpio+PERIPHERALS_GPIO_PULL_CLOCK_PHYSICAL) adress

 

below is the algorithm.

now create a template board above. and test it

neededs:

2 cables (yellow is output, and orange is input)

1 10K resistor

1 push button

pullboard

as you see, orange cable is at 7 pin, which is HIGH when rebooted raspberry.

if you disable

setPull(inputpin,EM_PULL_DOWN);

code it will now work as expected.

reboot your raspberry before testing. when you change a pin PULL_DOWN, until you change again it will be PULL_DOWN.

here is test code pull.c

gcc -o test pull.c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raspberrypi gpio examples with c – part3- reading input gpio

I will explain in this article , reading from input gpio

if you did not read previous articles, some definitions can become to you undefined.

first reading from gpio

gpio pin levels address are below

0x 7E20 0034 GPLEV0 GPIO Pin Level 0 32 R
0x 7E20 0038 GPLEV1 GPIO Pin Level 1 32 R

we have  32 bit+32 bit =64 bit registers. as you know bcm cpu has 54 pins. these 64 bits are enough for us.

#define PIN_LEVEL_START  (13)

calculation of address 0x34/(sizeof(int)=13

int value= *(gpio+PIN_LEVEL_START+PIN_WRITE_POSITION(pin));

we get all 32 bits, now we will lookat, pin bit

int pin= 1 << PIN_WRITE_SHIFT(pin)

if( value & pin) return HIGH else return LOW

now we will create a breadboard test environment;

neededs

1 push button

1 count 10k resistor

2 cables.

attach them as below

yellow cable is output, orange cable is input

read

and the code is here read.c

 

 

 

 

 

 

 

raspberrypi gpio examples with c language – part 2- blink led

now we are going deep.

how to reach gpio pins on raspberrypi. as I sad before

one of them /sys/class/gpio file system. if you use it, it will be slow. you can find performance tests

one of them is writing a linux driver. it will be fast

and the last one is, user space driver. it will be also fast.

I will explain in this article. writing a user space driver.

I will write this code explanation with my codes.

also we need the arm bcm2835 peripherals document.

we will map raspberrypi memory. and change values in memory.

first of all we are getting peripherals start phsical address from document(page 6)

#define PERIPHERALS_BASE_PHYSICAL 0x20000000

then we are getting gpio register physical start address from document(page 90)

this document says that gpio peripherals start from 0x7e20 0000, but this address are not physical address. we can easily convert them. 0x7e20 0000 means PERIPHERALS_BASE_PHYSICAL+ 0x20 0000 pyhsical address.address

#define PERIPHERALS_REGISTER_PHYSICAL 0x200000

raspberry pi has 54 GPIOS pin in SOC.   now we will map memory to our program. you must be root to do this.

creating some variables

//lenght of registers end to top

#define REGISTERS_SIZE (0x7E2000B0-0x7E200000)

int mem_fd;
volatile int * gpio;

opening memory device

mem_fd = open(“/dev/mem”, O_RDWR | O_SYNC);

mapping to our space

gpio = (volatile int *) mmap(NULL, REGISTERS_SIZE,PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, mem_fd,
(PERIPHERALS_BASE_PHYSICAL + PERIPHERALS_REGISTER_PHYSICAL));

as above picture, there is “GPIO Function Select 0″,”GPIO Function Select 1″ etc… there is 6 count. every them is 32 bits. this is important!

you can use this registers to manage functions of  pins.  you can set to OUTPUT,INPUT,TxD or etc.

you can manage pins with 3 bits

000 = GPIO Pin  is an input
001 = GPIO Pin  is an output
100 = GPIO Pin  takes alternate function 0
101 = GPIO Pin  takes alternate function 1
110 = GPIO Pin  takes alternate function 2
111 = GPIO Pin  takes alternate function 3
011 = GPIO Pin  takes alternate function 4
010 = GPIO Pin  takes alternate function 5

alternate function means, you can set some bits for using different functions. suppose I2C,RxD,PWM etc…

you can find which pin can have an alternate  function from page 102. a sample image below

alt

lets continue,every 32  function  select  bits can manage only 10 pins. ( 3×10=30).

if you want to manage pin 21, you can calculate its position like this

24/10=2  this means that your pin is in “GPIO Function Select 3″ bits.

#define PIN_MODE_POSITION(number) (number/10)

every 3 bits is assigned to a pin,

24%10=4 you are the 5th pin in “GPIO Function Select 3″ bits. and every pin has 3 bit than 12-13-14 is your pin

#define PIN_MODE_SHIFT(number)   ((number%10)*3)

if you set 000  then pin 24 is input

if you set 001 then pin 24 is output

if you set 100 then pin 24 is ALT_FUNC_0 from above picture.

for setting pin INPUT

*(gpio + PIN_MODE_POSITION(number)) &= ~(0x0000007<< PIN_MODE_SHIFT(number));

for setting pin OUTPUT

first setting all zero (000)

*(gpio + PIN_MODE_POSITION(number)) &= ~(0x0000007<< PIN_MODE_SHIFT(number));

then setting 001
*(gpio + PIN_MODE_POSITION(number)) |=  0x01<< PIN_MODE_SHIFT(number);

lets continue to set LOW and  set HIGH

First set HIGH

you must use below addresses

0x 7E20 001C      GPSET0 GPIO Pin Output Set 0
0x 7E20 0020       GPSET1 GPIO Pin Output Set 1

you have got 2 registers 32 bit

as I said, there is 54 pin on raspi SOC , then you need 64 bit

if pin number is 24 then where your address start

24/32=0

#define PIN_WRITE_POSITION(number)  ((number/32))

what is your address

gpio + 7 +PIN_WRITE_POSITION(24) is your address

what will you write that address  1<< number%32

#define PIN_WRITE_SHIFT(number)  (number%32)

to set HIGH

*(gpio + 7 + PIN_WRITE_POSITION(number) ) = 1 << PIN_WRITE_SHIFT(number);

 

Second set LOW

find output clear parts from document as above,

0x 7E20 0028 GPCLR0 GPIO Pin Output Clear 0
0x 7E20 002C GPCLR1 GPIO Pin Output Clear 1

you have got 64 bits again

to set low

*(gpio + 10 + PIN_WRITE_POSITION(number) ) = 1 << PIN_WRITE_SHIFT(number);

 

and this is the main.c file main

download and

gcc -o blink main.c

./blink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raspberrypi gpio examples with c language (some arduino projects) – introduction and led blink

Aim of this tutorials is about raspberryp pi gpis with c codes. writing some arduino examples with c language.

my test board  is raspberrypi B model rev.P2 

I have installed raspian to my machine. I will test on it. raspian is easy to install, and a full linux distrubition. preparing a test on raspian is so fast. at the end, I have to say that, raspian is a big embedded installation. starting a raspian is long about 5 seconds.  using raspian at a commercial project, is not a good decision. compiling a custom kernel,and create a custom linux can be better. of course I must say that, linux is not a RTOS. some linux RTOS distribution exits. search them for better results.

as you know raspberry have some different configured boards. all boards have a model name and revision number. because of this you must correct your pin number from internet.

I will use B model rev P2.

my raspi has 26 total pins. 2 of them 5V, 2 of them 3.3V, 5 of them GROUND, at the end 26-9=17 gpio pins I have.

pins

as you see above, 17 gpio pins.

of course some of them can be use for different functionalities. sample

for serial connection  RxD ve Txd, for I2C ……

as you see below some of them can be assigned for different functionalities.

pinextended

I will change above table a little. I will give from left to right a number. And I will define pins with that names

pinextended3

with linux it is so easy to test this pins. for testing you don’t need to code.

at linux console

cd /sys/class/gpio   

if you cannot enter , kernel does not support  gpio sysfs. compile kernel with gpio sysfs.

in linux there is lots of file systems like devpts, sysfs, proc  etc….

with these files and directiories you can get lots of information about linux,working processes, devices etc… these file systems are a bridge with kernel space and user space. (search kernel space, user space)

 

kernel documentation about gpio sysfs 

if everything is good, lets continues

ls     enter

you will see 3 files below

export  unexport gpiochip0

export    you can open a pin

unexport you can close a pin

opening pin 2

echo 2 > export

for closing

echo 2 > unexport

after that

echo 2 >export

ls

you will see a directory -> gpio2

cd gpio2

ls -> you will see below

active_low  device  direction  edge  power  subsystem  uevent  value

some of them file some of directories

direction-> values  accepted “in”  or “out”

echo “in” > direction    pin is input mode

echo “out”> direction  pin is output mode

 

value->  0 (low) or 1 (high)

echo “1” >value 

active_low-> default  0 low 1 high  means

edge->“none”, “rising”, “falling”, or  “both”  getting information about pin. expecialy using with poll or select  etc…

uevent-> ? I could not find any information, Anyone knows?

 

 

pinlast

I have added linux pin numbers to table.

example GPIO_3 pin is 14 linux pin number

you can control GPIO_3 with

echo 14 >export

cd gpio etc ………

lets create a simple led circuit below

 

20150405_033924_Night

 

restart your raspi for a fresh start

cd /sys/class/gpio 

echo 14 > export

cd gpio14

echo “out” > direction

echo 1 >value

echo 0>value

echo 1 >value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hamza kılıç

writing since 1997.

knowing languages

excellent c, c++, c#

pure java,php,html,javascript,css

interested in

 

linux system programming,

image processing,

embedded systems,

artifical inteligence,

electronics